Referat

Velkommen til Krønge

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 6 juni 2017

 

1. Valg af dirigent og valg af 2 stemmetællere:

 

Som dirigent blev valgt : Jørgen.

 

Som stemmetællere blev valgt: Pia & Gerda

 

2. Formanden's beretning:

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Kasserens beretning:

 

Der er 37 medlemmer af beboerforeningen

 

Regnskabet viser et underskud på 3415,-. Regnskabet blev godkendt.

 

Kontingentet blev fastsat til 50,-

 

4. Indkomne forslag:

 

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

5. Valg af bestyrelse:

 

På valg var:

 

Jørgen Madsen

 

Per Schøtt Andersen

 

John Forsmann (ønsker ikke genvalg)

 

Følgende blev valgt:

 

Jørgen Madsen, Per Schøtt Andersen & Henning Møller

 

Som suppleant valgets Michael Wriedt

7. Eventuelt:

 

intet

 

Referent Tina Ottesen