Beretning

Velkommen til Krønge

Formandens beretning ved generalforsamling d. 5/6 2018


Det har været et godt år, vi har haft god tilslutning til arrangementer:


Vi har haft byfest datoen var flyttet til 5 august, der har været 6 grillaftener, 5 arbejdsaftener vi kunne godt ønske at der kom flerefor at hjælpe til.


14. oktober havde vi bøfspisning


2. december havde vi grønlangkålsspisning


17. marts havde vi stegt flæsk


4. maj  gudstjeneste


Til slut tak til dem som laver mad og som planter blomster og holder det så fint ved byskiltene.